Tapahtumakalenteri

HAKU 1.-31.10.2020: Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

KOHDERYHMÄ
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on kohdennettu sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneiden lisäksi laajemmin sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon, mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opisto-asteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö,

A) joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
B) jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivät:
Lähipäivät (klo 8.30-16):
21.-22.1., 11.-12.3., 6.-7.5.,
2.-3.9., 15.10 ja 19.11.

Etäohjauspäivät:
12.2., 15.4., 27.5., 30.9., ja 4.11. (klo 16.30–19)

SISÄLTÖ
Koulutuksen laajuus on 30 op, joka koostuu seuraavista jaksoista:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
3. Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä 5 op
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

HINTA
1500 € (ALV. 0%)
Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella.
Hakuaika on 1.–31.10.2020.

VALINTA
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiota mittaavien kysymysten perusteella.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 13.11.2020 mennessä.
Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 24.11.2020 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

LISÄTIEDOT
Minna Huhtala
Sosiaalialan lehtori, YTM
p. 044 710 3473

Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/asiakas-ja-palveluohjauksen-erikoistumiskoulutus/AIKA 1.10.2020 8:00 - 31.10.2020 23:59
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI