Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

17.4.2021

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op


Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palve-luissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon jär-jestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimi-essasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

KOHDERYHMÄ
Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.

SISÄLTÖ
Opinnot koostuvat neljästä moduulista.
Kaikille yhteisiä moduuleita ovat
1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin (5 op).

TOTEUTUS
Opinnot alkavat 30.3.2021 ja kestävät 17.5.2022 saakka. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivien ajankohdat:
Lähipäivät (12 päivää):

Vuosi 2021:
30.-31.3. | 18.-19.5. | 21.9. | 23.-24.11.

Vuosi 2022:
25.-26.1. | 15.-16.3. | 17.5.

HINTA
1500 euroa (alv. 0 %)

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on päättynyt.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisällöllisiin asioihin liittyvät kysymykset:
Lehtori Tiina Pennanen, puh. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus/