Tapahtumakalenteri

HAKU 1.-31.10.2021: Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Linkki erikoistumiskoulutuksen sivuille:
https://www.samk.fi/akuuttihoitotyon-erikoistumiskoulutus-30-op/

Hakuaika 1.–31.10.2021

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,
• hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,
• osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
• osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,
• kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,
• osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
• saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS
Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op)
– Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
– Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
– Valinnaiset opinnot (5 op), valitaan toinen opintojakso:
* Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op)
* Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op)
– Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
– Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

AJANKOHTA
Opiskelu jakautuu kevät- ja syyslukukaudelle 2022. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1–2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu SAMKin Porin kampuksella.

Lähipäivät:
kevät: 17.1., 7.2., 7.3., 4.–5.4., 9.5., 30.5.
syksy: 22.8., 12.9., 17.10., 14.11., 12.12.

HINTA
1 500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan 1.–31.10.2021 erillisellä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12188/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS
Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max 3 p.)
2. Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 3 p.)
3. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesta:

* Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 p.
* 2–5 vuotta työkokemusta = 1 p.
* Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 8.11. mennessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti 15.11. mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Pia Lamminen, koulutuspäällikkö
p. 044 710 3128

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi
AIKA 1.10.2021 8:00 - 31.10.2021 23:59
PAIKKA SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI