Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

4.12.2022

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op


Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kolmella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

SISÄLTÖ
• Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
• Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
• Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
• Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähipäivät:
2022: 8.-9.9. I 13.-14.10. I 10.-11.11. sekä 8.-9.12.
2023: 12.-13.1. I 9.-10.2. I 16.-17.3. I 20.-21.4. sekä 25.-26.5.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

HINTA
1 500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12753/lomake.html 4.4.-28.8.2022 välisenä aikana. Lomake avautuu haun alkaessa.

VALINTAPERUSTEET
Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (maks. 2 p.) Alle 1 vuotta = 0 p. 1–3 vuotta = 1 p., yli 3 vuotta = 2 p.
2. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (maks. 3 p.)
3. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (maks. 3 p.)
4. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (maks. 2 p.)

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee vahvistaa erillisellä lomakkeella. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406

Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737

Mikko Nieminen, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3177

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi