Tapahtumakalenteri

HAKU 28.2.-15.5.2022: Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op

TAVOITE

Koulutuksen suorittanut:

- hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
- toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
- hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
- osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
- osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS
- Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
- Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
- Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Koulutus toteutetaan 1.9.2022-31.7.2023. Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.

Koulutuksen kohderyhmää ovat jo työelämässä toimineet korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat tai vastaavan opintotason tutkinnon suorittaneet.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä OAMK, HAMK ja LAB -ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähipäivät:
Syksy 2022: 5.-6.9., 11.10., 24.11. ja 13.12.
Kevät 2023: 24.-25.1., 2.3., 29.-30.3., 18.4. ja 23.5.

HINTA
1500 euroa (alv 0%) Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

HAKU
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 28.2.-15.5.2022 https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12763/lomake.html

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 3.6.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 10.6.2022 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, RN
tiina.pennanen@samk.fi, p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
tiina.pakkasela@samk.fi, p. 044 710 3236AIKA 28.2.2022 8:00 - 15.5.2022 23:59
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 15.5.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI