Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op

18.9.2020

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus 30 op


Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi.

Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen
ja palvelun kehittämiseen.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

TAVOITE
Koulutuksen jälkeen
- osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja
- ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
- saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi
- osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS
Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Toteutusaika 23.1.–26.11.2020.
Koulutuksessa on 10 lähipäivää:
23.-24.1., 12.3., 16.-17.4., 14.-15.5., 3.9., 1.10. ja 26.11.2020

Opintokokonaisuudet:
- Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
- Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
- Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
- Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

HINTA
Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

HAKEMINEN
Koulutuksen hakuaika on päättynyt, eikä hakemuksia oteta enää vastaan. Tiedot seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

VALINTA JA PERUUTUSEHDOT
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

LISÄTIEDOT
Yliopettaja, TtT, esh Sari Teeri, sari.teeri(a)samk.fi, p. 044 710 3423
Lehtori, THM, sh Kirsti Santamäki, kirsti.santamaki(a)samk.fi, p. 044 710 3565

Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, jonna.lehtinen(a)samk.fi, p. 044 710 3042

https://www.samk.fi/opiskelu/aivoterveyden-edistaminen/