Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Eläinfysioterapia 30 op

15.8.2020

Eläinfysioterapia 30 op


KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

TAVOITE
Opintojen tavoitteena on, että fysioterapeutti:
- osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää teoreettista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimii ammatillisen eettisyyden mukaan
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
- toimia itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
- viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin alaan kuuluville kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

TOTEUTUS
Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Lähiopetusjaksot toteutetaan yleensä kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Opintojaksoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden aikaisempi fysioterapeuttinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan fysioterapian tietojen ja taitojen soveltamista eläimiin, mitä tuetaan erilaisilla käytännön harjoitteilla.

Alustavat lähipäivät (muutokset mahdollisia):
Vuosi 2020:
aloituspäivät 9/2020: 11.-12.9.
10/2020: 2.-3.10 ja 30.-31.10.
11/2020: 13.-14.11.
12/2020 11.-12.12.

Vuosi 2021:
1/2021: 8.-9.1.
2/2021: 5.-6.2.
3/2021: 5.-6.3. ja 26.-27.3.
4/2021: 23.-24.4.
5/2021: 21.-22.5.
6/2021: 11.-12.6.

9/2021: 10.-11.9.
10/2021: 8.-9.10.
11/2021: 26.-27.11.

SISÄLTÖ
Opinnot koostuvat kolmesta moduulista:
1. Asiantuntijuus eläinfysioterapiassa 10 op, joka jakautuu:
- Eläinfysioterapeutin työympäristö 5 op: näyttöön perustuva eläinfysioterapiakäytäntö; eläinfysioterapian etiikka; eläin osana harrastusta ja työtä
- Eläinfysioterapian kehittämisprojekti 5 op: ammatilliseen kehittämiseen ja/tai työelämäyhteyksien laajentamiseen tähtäävän kehittämisprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi; alan hyvien käytänteiden kerääminen ja jakaminen

2. Pieneläimen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Pieneläimen fysioterapian lähtökohdat (5 op): koiran ja kissan anatomia; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön vammat ja sairaudet; pieneläimen fysioterapian tietoperusta
- Pieneläimen fysioterapiaprosessi (5 op): Pieneläimen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

3. Hevosen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Hevosen fysioterapian lähtökohdat (5 op): hevosen anatomia; biomekaniikka; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteet, hevosen fysioterapian tietoperusta
- Hevosen fysioterapiaprosessi (5 op): Hevosen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

HAKEMINEN
Hakuaika on 6.4.–3.5.2020.
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/10123/lomakkeet.html

Ennakkotehtävä
Hakulomakkeelle liitetään yksi, n. 2 minuutin video aiheesta ”Miten käsittelen hevosta”. Videolla tulee näkyä, miten hakija puhdistaa hevosen kaviot ja taluttaa sen aitaukseen. Tiedosto nimetään hakijan nimellä (esim. EFT_hakuvideo_Matti_Virtanen).

Hyväksyttävät tallennusmuodot ovat JPEG, PDF, MOV, AVI, MPEG4 tai YouTube-linkki. Tiedoston enimmäiskoko 20 MT. Mikäli videon koko on rajoitusta suurempi, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

HINTA
4464 € (3600 € + alv. 24%)
Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

KOULUTTAJAT
Lehtori, THM Hanna Tuominen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy Anna Boström
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy, FT Heli Hyytiäinen

Lisäksi opinnoissa teorian ja käytännön opetus toteutetaan yhteistyössä eläinfysioterapeuttien, eläinlääkäreiden ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

VALINTA JA PERUUTUSEHDOT
Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella. Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään keskiviikkona 20.5.2020. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa keskiviikkona 3.6.2020 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
lehtori Hanna Tuominen
p. 044 710 3476

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/elainfysioterapia/