Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - HAKU 31.5. asti: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

31.7.2021

HAKU 31.5. asti: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op


Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

SISÄLTÖ
• Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
• Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
• Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveysja päihdeongelmien hoito
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
• Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa 9.9.2021–20.5.2022.

Lähipäivät:
v. 2021: 9.–10.9., 14.–15.10., 11.–12.11. ja 9.–10.12.
v. 2022: 13.–14.1., 10.–11.2., 17.–18.3., 21.–24.4. ja 19.–20.5.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

HINTA
1500 € (alv. 0 %)

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 31.5.2021 mennessä. https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11571/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella. Hakulomakkeella kysytään seuraavat kysymykset:
1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.) Alle 1 vuotta = 0 p. 1-3 vuotta = 1 p., yli 3 vuotta = 2 p.
2. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
3. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
4. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse 4.6.2021 mennessä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa erillisellä lomakkeella 11.6.2021 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406

Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/erikoistumiskoulutukset/mielenterveys-ja-paihdetyon-erikoistumiskoulutus/