Tapahtumakalenteri

Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus asiantuntijoille 2 op

Työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan on hankittava asetuksen mukainen työterveyshuollon pätevyyskoulutus kahden vuoden kuluessa työn aloittamisesta työterveyshuollossa.
Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämä kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijakoulutus on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston asetuksen (708/2013) edellyttämä pätevöittämiskoulutus.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille kuntoutuksen ohjaaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Koulutus täydentää asiantuntijan aikaisemmin suorittaman alan perustutkinnon tieto- ja taitoperustaa.

TAVOITTEET
Työterveyshuollon asiantuntijakoulutuksen käytyään opiskelija
- tuntee ja osaa hyödyntää työterveyshuollon toimintaa ohjaavan keskeisen säädöspohjan
- tuntee eri toimijoiden roolit ja tehtävät työterveyshuollon toiminnassa
- osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan
- ymmärtää työn, terveyden ja työkyvyn yhteydet ja osaa ohjata asiakasta työkykyä tukeviin ja edistäviin palveluihin
- osaa tuoda oman sosiaali- ja kuntoutusalan asiantuntemuksensa moniammatillisen työterveystiimin käyttöön
- osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan työterveyshuollon asiantuntijana
- osaa suunnitella ja toteuttaa oman osaamisensa päivittämisen työterveyshuollon asiantuntijana.

SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kolmesta kontaktiopetuspäivästä (pakollinen läsnäolo, 3 x 3 tuntia) sekä ennakko-, väli- ja lopputehtävästä (itsenäinen opiskelu, 3 x 15 tuntia). Opetuksessa hyödynnetään Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko-oppimisalustaa (Moodle). Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijakoulutuksen todistuksen saadakseen osallistujan tulee olla läsnä kaikissa kontaktipäivissä ja suorittaa ennakko-, väli- ja lopputehtävä hyväksytysti.

Koulutuksen sisältö pääteemoittain:

1. Työterveyshuoltoa ohjaava säädöspohja
2. Työikäisten terveys, työ- ja toimintakyky
3. Työterveyshuollon tehtävät, toimijat ja yhteistyö työpaikan kanssa
4. Terveyden ja työkyvyn tuki työntekijöille yhdessä työnantajan kanssa
5. Työhön paluun tukeminen ja työssä jatkaminen
6. Sosiaalialan asiaintuntijan rooli ja tehtävät

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan 2.4.-4.6.2020. Opintojen infokirje ja ensimmäinen ennakkotehtävä lähetetään valituille opiskelijoille 19.3.2020.
Lähipäivät ovat
2.4.2020 klo 13–16
30.4.2020 klo 13–16
4.6.2020 klo 13–16

KOULUTTAJAT
Lehtori, KM, työft Merja Koivuniemi
Yliopettaja, TtL Eeva-Maija Salminen

HINTA
340 € (274,19 € + alv 24 %)

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella linkillä:
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/9885/lomakkeet.html

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän 19.3.2020 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen ensimmäistä lähipäivää. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen henkilön. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIEDOT
Lehtori Merja Koivuniemi, p. 044 710 3770
Yliopettaja Eeva-Maija Salminen, p. 044 710 3464
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi
AIKA 2.4.2020 13:00 - 4.6.2020 16:00
PAIKKA Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 19.3.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI