Tapahtumakalenteri

Lääkehoidon täydennyskoulutus sosionomeille 3 op

KOHDERYHMÄ
Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet

TAVOITTEET
Osallistuja
• syventää omaa lääkehoidon ja farmakologian osaamistaan
• tietää injektion annon teoreettiset perusteet ja osaa antaa ihonalaisen injektion
• osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti oman vastuualueensa mukaisesti

SISÄLTÖ
• Turvallisen lääkehoidon perusteet (lainsäädäntö, lääkehoitosuunnitelma, vastuut, lääkehoidon keskeiset käsitteet, aseptinen työskentely)
• Lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
• Lääkkeenanto luonnollista tietä
• Lääkkeenanto injektiona ihon alle (esim. insuliini, verensokerin mittaus)
• Lääkehoidon toteutus eri ikäkausina (esim. lasten ja nuorten sekä ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet)
• Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
• Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset, riskilääkkeet, PKV-lääkkeet, lääkityspoikkeamat
• Lääkehoidon ohjaus ja seuranta sekä peruselintoimintojen tarkkailu
• Lääketietokannat
• Lääkelaskenta

TOTEUTUS
Koulutus sisältää neljä (4) lähiopetuspäivää (yht. 18 h) ja se koostuu asiantuntijaluennoista, tehtävistä, simulaatio/laboraatio-opetuksesta sekä tentistä. Opetuksessa hyödynnetään Moodle –oppimisympäristöä.

Lähipäivät:
1. ti 28.4. klo 9.00-12.15
2. ti 5.5. klo 9.00-12.15
3. ti 12.5. klo 9.00-12.15
4. ti 19.5. klo 9.00-13.45 (laboraatiopäivä)
Verkkotentti viikolla 22

HINTA
410 € (330,65 € + alv 24 %)

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän 13.4.2020 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta lmoittaa tilalleen toisen henkilön.

Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIETOJA
Lehtori Kristiina Kurittu, p. 044 710 3419
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi


AIKA 28.4.2020 9:00 - 31.5.2020 12:15
PAIKKA Pori
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 20
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13.4.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet
Vapaita paikkoja 13 kpl jäljellä.

ILMOITTAUDU
Ilmoittautuminen
 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI