Tapahtumakalenteri

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

SISÄLTÖ
• Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
• Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
• Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveysja päihdeongelmien hoito
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
• Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa 10.9.2020–21.5.2021.

Lähipäivät:
v. 2020: 10.-11.9., 8.-9.10., 12.-13.11. ja 10.-11.12.
v. 2021: 14.-15.1., 11.-12.2., 18.-19.3., 22.-23.4. ja 20.-21.5.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

HINTA
1500 € (alv. 0 %)

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 10.8.2020 mennessä. https://elomake.samk.fi/lomakkeet/10181/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

VALINNASTA ILMOITTAMINEN
Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 3.6.2020.
HUOM!
29.5.2020 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään myöhemmin, ja tieto opiskelijavalinnasta tulee viim. elokuussa 2020.


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 17.6.2020 mennessä (kesän aikana hakeneiden osalta elokuussa)
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737
tapio.myllymaa@samk.fi

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406
arja.ruisniemi@samk.fi

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042
jonna.lehtinen@samk.fiAIKA 10.9.2020 0:00 - 21.5.2021 0:00
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10.8.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI