Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - HAKU 1.9.-31.10.2021: Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 30 op

18.1.2022

HAKU 1.9.-31.10.2021: Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 30 op


Linkki erikoistumiskoulutuksen sivuille:
https://www.samk.fi/kotihoidon-teknologian-erikoistumiskoulutus/

Hakuaika 1.9.–31.10.2021

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, geronomeille, kuntoutuksen ohjaajille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

SISÄLTÖ
- Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät 5 op
- Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta 5 op
- Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä 5 op
- Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen 5 op
- Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta 5 op
- Kehittämistehtävä 5 op

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan ajalla 13.1.2022–7.4.2023.
Koulutukseen sisältyy 12 lähiopetuspäivää Porissa.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivät:
Päivitetään myöhemmin.

HINTA
1 500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan 1.9.–31.10.2021 erillisellä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12057/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS
Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Kotihoidon teknologia -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 5 p.)
2. Arvioi ja perustele opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista? (max 3 p.)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja tiedonhakutaidot)? (max 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä valmistumisen jälkeisestä alan työkokemuksesta:

* Alle 12 kk työkokemusta = 0 p.
* 12–24 kk työkokemusta = 1 p.
* Yli 24 kk työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Anu Elo, lehtori, OPS-vastaava
p. 044 710 3887

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Pia Lamminen, koulutuspäällikkö
p. 044 710 3128

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi