Tapahtumakalenteri

HAKUA JATKETTU 15.1.2022 ASTI: Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon jär-jestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

KOHDERYHMÄ
Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.

SISÄLTÖ
Opinnot koostuvat neljästä moduulista.

Kaikille yhteisiä moduuleita ovat:
1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op

Lisäksi jokainen opiskelija koostaa opintoja vapaasti valittavaan moduuliin (5 op).

TOTEUTUS
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

AJANKOHTA
Lähiopetuspäivät ovat:
7.-8.3.2023
9.-10.5.2023
22.8.2023
26.9.2023
14.11.2023
16-17.1.2024
12-13.3.2024
23.4.2024

HINTA
1 500 euroa (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan 1.10.-30.11.2022 erillisellä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13518/lomake.html
Huom! Hakulomake aukeaa vasta haun käynnistyttyä.

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS
Työkokemus:
Sosiaali- ja terveysalan hoidon työkokemus (Huomioon otetaan 15.5.2022 mennessä kertynyt työkokemus). (maks. 3 p.)
Alle 2 vuotta (1 p.)
2-4 vuotta (2 p.)
yli 5 vuotta (3 p.)
Minulla ei ole palliatiivisen hoidon työkokemusta. (0 p.)

Koulutustarveperustelut (maks. 7 p.):
1. Miten voit työssäsi/työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?
2. Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti. Tämän jälkeen osallistuminen on
sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.


LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Linkki erikoistumiskoulutuksen sivuille:
https://www.samk.fi/opiskelu/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus/AIKA 1.10.2022 8:00 - 15.1.2023 23:59
PAIKKA SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 30.11.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI