Tapahtumakalenteri

HAKU: SomeBody®-menetelmän ohjaajakoulutus (5 op)

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu niille sosiaali-, terveys, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan tutkinnon ja voivat hyödyntää menetelmää joko hyvinvointia tukevassa ehkäisevässä työssä tai kuntouttavan työn osana. Koulutus perustuu kokemukselliseen pedagogiikkaan ja se toteutetaan vuorovaikutuksellisena opetuksena.

TAVOITTEET
Koulutuksessa käydään läpi SomeBody-menetelmän teoreettinen perusta ja perehdytään käytännön harjoitusten kautta SomeBody-menetelmän sisältöön ja menetelmään liittyvien ohjaustaitojen kehittämiseen. SomeBody-ohjaajaksi valmistunut voi ohjata SomeBody-ryhmiä. Koulutukseen kuuluu oman SomeBody-ryhmätoiminnan käytännön suunnittelu ja toteutus parityönä. Suosittelemme, että koulutukseen ilmoittautuisi kaksi työntekijää samasta organisaatiosta, jotka voivat yhdessä toteuttaa käytännön ryhmätoiminnan.

TOTEUTUS
Opetuksen ajankohdat ovat:
4.5., 16.5., 1.6., 24.8., 7.9. sekä 9.11.2023

Muutokset mahdollisia

HINTA
950 € (verollinen hinta 1178 €)

LUE LISÄÄ JA HAE MUKAAN
https://somebody.samk.fi/koulutukset/
Hakuaika on 19.1.-4.4.2023.

Huomaa pohjakoulutusvaatimukset:
SomeBody®-menetelmän ohjaajakoulutukseen (5 op) hyväksytään ammattilaiset, jotka...

1) ovat suorittaneet vähintään ammattikorkeakoulutasoisen sosiaali-, terveys-, kuntoutusalan- tai kasvatusalan tutkinnon tai muun vastaavan korkeakoulututkinnon kyseisiltä aloilta (esim. fysioterapeutin, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan vanhanmuotoisen opistotasoisen tutkinnon, joiden pohjalta heillä on Valviran osoittama ammattikorkeakoulutasoinen pätevyys).

TAI

2) ovat opiskelemassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- tai kasvatusalan vähintään AMK-tasoisen tutkinnon tai muun korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon ja ovat vähintään suorittaneet ensimmäisen vuoden opintoja vastaavan opintopistemäärän.

TAI

3) joiden tutkinto tai opinnot ovat sisältäneet vähintään perusteet vuorovaikutuksellisen ohjaustyön lähtökohdista ja menetelmistä.

TAI

4) toimivat opetus- ja ohjaustehtävissä ja heillä on opettajankoulutus tai ammatillinen opettajan koulutus.

TAI

5) joiden oman työorganisaation (sosiaali-, terveys-, kuntoutus, kasvatus- ja opetusalan organisaatio) esimies suosittaa SomeBody-koulutusta, vaikka henkilöllä ei ole korkeakoulututkintoa. Näissä tilanteissa työnantajan tulee taata tälle henkilölle SomeBody-ryhmien toteuttamiseen SomeBody®-ohjaajatyöpari, jonka koulutustaso täyttää jonkin edellisistä kohdista. Huomioitavaa on myös se, että pohjakoulutusvaatimuksen täyttämättömät koulutukseen osallistujat eivät saa SomeBody-ohjaajatodistusta, vaan todistuksen siitä, että ovat osallistuneet SomeBody-koulutukseen, ja voivat hyödyntää SomeBody-osaamistaan tämän koulutuksen perusteella suosituksen antaneessa organisaatiossa.

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen peruutetaan 21.4.2023 tai sen jälkeen, veloitamme osallistumismaksusta 50 %. Jos ilmoittautunut jää saapumatta tilaisuuteen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen, hakukriteerit täyttävän henkilön.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältö: lehtori Satu Vaininen,
p. 044 710 3865 tai satu.vaininen@samk.fi

Käytännön järjestelyt: koulutussuunnittelija (ma.) Tiina Pakkasela, p. 044 710 3236 tai tiina.pakkasela@samk.fi

AIKA 19.1.2023 8:00 - 4.4.2023 23:59
PAIKKA Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 4.4.2023
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI