Tapahtumakalenteri

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

KOHDERYHMÄ
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on kohdennettu sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneiden lisäksi laajemmin sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon, mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opisto-asteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö,

A) joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
B) jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on OKM:n tukema hanke, jossa on mukana 21 ammattikorkeakoulua. Koulutus toteutetaan alueellisina kokonaisuuksina ja se on osallistujalle maksuton. Jokainen ammattikorkeakoulu tekee omat opiskelijavalinnat. SAMKiin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen valittavat opiskelijat tulevat lähipäiville SAMKin Porin kampukselle. Erikoistumiskoulutus toteutetaan sisällön osalta SAMKissa useamman ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Lähipäivät:
16.-17.1., 12-13.3., 7.-8.5., 3.-4.9., 15.10.-16.10., 26.11.2020
Etäohjauspäivät:
13.2., 16.4., 28.5., 20.8., 1.10. ja 5.11. klo 16.30–19

SISÄLTÖ
Koulutuksen laajuus on 30 op, joka koostuu seuraavista jaksoista:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 opintopistettä):
16–17.1.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 13.2.2020 klo 16.30–19.
16.1. on kaikkien eri puolilla Suomea toteutettavien asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksien yhteinen verkon kautta tapahtuva aloituskontakti noin klo 13-16.
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 opintopistettä): 12–13.3.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 16.4.2020 klo 16.30–19.
3. Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus (5 opintopistettä): 7–8.5.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 28.5.2020 klo 16.30–19.
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 opintopistettä): 3–4.9.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 1.10.2020 klo 16.30–19.
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 opintopistettä): 15–16.10.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 5.11.2020 klo 16.30–19.
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas-ja palveluohjaus (5 opintopistettä): 26.11.2020 klo 8.30–16.00 (mm. vertaispalaute kehittämistehtävistä).

HINTA
Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla hakuajan käynnistyttyä. Hakuaika on 1.–31.10.2019.

VALINTA
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 15.11.2019 mennessä.
Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 5.12.2019 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

LISÄTIEDOT
Minna Huhtala
Sosiaalialan lehtori, YTM
p. 044 710 3473

Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/asiakas-ja-palveluohjauksen-erikoistumiskoulutus/


AIKA 16.1.2020 10:30 - 26.11.2020 11:00
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2019
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI