Tapahtumakalenteri

HAKU 28.2.-15.5.2022: Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

KOHDERYHMÄ
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, fysioterapeutit ja jalkaterapeutit. Koulutukseen voi hakea myös aiemman vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät opintoihin edellytettävät tiedot ja taidot.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:
* Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
* Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
* Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
* Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
* Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
* Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
* Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
* Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
* Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ
Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 7 op
Haavan paraneminen 7 op
Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 6 op
Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 3 op
Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 7 op

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan usean eri ammattikorkeakoulun kesken.

Lähipäivät:
Syksy 2022: 8.-9.9., 4.10., 8.11. ja 7.12.
Kevät 2023: 19.1., 16.2., 21.3., 20.-21.4. ja 18.5.

HINTA
1 500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

HAKU
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12761/lomake.html.

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS
Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (maks. 5 p.)
2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (maks. 3 p.)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (maks. 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

* Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p.
* Yksi vuosi työkokemusta = 1 p.
* Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

Muutokset mahdollisia.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori
tiina.pennanen@samk.fi, p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
tiina.pakkasela@samk.fi, p. 044 710 3236

AIKA 28.2.2022 8:00 - 15.5.2022 23:59
PAIKKA Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 15.5.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI