Tapahtumakalenteri

HAKU 10.1.-13.2.2022: Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus 30 op

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat
• työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
• muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
• edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
• työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

TAVOITE
Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

SISÄLTÖ
Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä toisiaan täydentävästä moduulista:
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op
4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

TOTEUTUS
Opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etäopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille.Koulutus on laajuudeltaan 30 op, joka tarkoittaa laskennallisesti 810 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan koulutuksen toteutuksesta vastaavan ammattikorkeakoulun periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kun erikoistumiskoulutus järjestetään useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä, kukin ammattikorkeakoulu ratkaisee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ammattikorkeakoulussa käytössä olevan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelykäytännön (AHOT) ja suoritettavien opintojen perusteella.

AJANKOHTA
Koulutus alkaa webinaarilla (orientaatiotilaisuus) 30.3.2022 klo 9–15.

Kontaktipäivät
(Päivät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista)

Vuosi 2022: 30.3. | 12.4. | 17.5. | 23.8. | 12.–13.9. | 27.9. | 3.10. | 6.10. | 1.11. | 15.11. | 29.11.
Vuosi 2023: 26.1. | 7.2. | 14.3. | 25.4

HINTA
Koulutus on maksuton.

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12617/lomakkeet.html
Huom! Hakulomake aukeaa vasta haun käynnistyttyä.

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa.

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS
Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

- Työkokemuksesta saa pisteitä 0–2 p.
- Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0–3 p.
- Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.
- Opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteeensovittamisen pohdintakysymyksestä saa 0–2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Viimeisenä valintaperusteena voidaan tarvittaessa käyttää ilmoittautumisajankohtaa, jolloin samat pisteet saaneet hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 25.2.2022 ja opiskelupaikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2022.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön lliittyvät kysymykset:
Heli Rosenqvist, lehtori
p. 044 710 3948

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Linkki erikoistumiskoulutuksen sivuille: https://www.samk.fi/opiskelu/monialainen-osaaminen-sotealan-digitalisaation-kehittamisessa/AIKA 10.1.2022 8:00 - 13.2.2022 23:59
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 13.2.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat
LIITTEET  Esite


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI