Tapahtumakalenteri

TULOSSA: Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, jotka haluavat täydentää opintojaan erikoistumalla johdon työnohjaajiksi. Hakijalla tulee myös olla korkeakoulututkinto omalta alaltaan sekä vähintään kolme vuotta kokemusta esihenkilönä toimimisesta työelämässä.

Aikataulu

Lähiopetuspäivät

kevätlukukaudella 2023:
16.-17.1.
13.-14.2.
13.-14.3.
17.-18.4.
22.5.

syyslukukaudella 2023:
11.-12.9.
9.-10.10.
13.11.
11.-12.12.

Kellonajat täsmentyvät myöhemmin.

Toteutus
Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä. Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, erilaisia oppimistehtäviä sekä johdon työnohjaajana toimimista osana koulutusta.

SISÄLTÖ
Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden ja omien johdon työnohjausten reflektointia sekä harjoituksia. Lähijaksojen välillä tehdään yksilö- ja ryhmätehtäviä. Digitaalisena oppimisalustana käytetään Moodle-oppimisympäristöä

Koulutukseen sisältöön liittyvät tiedot:
Mikko Nieminen, lehtori
044 710 3177 tai mikko.t.nieminen@samk.fi

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät tiedot:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.),
044 710 3236 tai tiina.pakkasela@samk.fi

AIKA 1.1.2023 8:00 - 31.12.2023 23:59
PAIKKA SAMK, Porin kampus
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 20
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet
Johdon työnohjaajat ry


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI