Tapahtumakalenteri

HAKU 4.4.-7.8.2022: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

SISÄLTÖ
• Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
• Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
• Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveysja päihdeongelmien hoito
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
• Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia.

Lähipäivät:
2022: 8.-9.9. I 13.-14.10. I 10.-11.11. sekä 8.-9.12.
2023: 12.-13.1. I 9.-10.2. I 16.-17.3. I 20.-21.4. sekä 25.-26.5.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

HINTA
1500 € (alv 0 %)

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan oheisella sähköisellä lomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12753/lomake.html

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella. Hakulomakkeella kysytään seuraavat kysymykset:
1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (maks. 2 p.) Alle 1 vuotta = 0 p. 1-3 vuotta = 1 p., yli 3 vuotta = 2 p.
2. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (maks. 3 p.)
3. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (maks. 3 p.)
4. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (maks. 2 p.)

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse hakijoille. Opiskelupaikka tulee vahvistaa erillisellä lomakkeella.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406

Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737

Mikko Nieminen, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3177

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Linkki erikoistumiskoulutuksen sivuille: https://s.samk.fi/mielenerko


AIKA 4.4.2022 8:00 - 7.8.2022 23:59
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 5.6.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI