Tapahtumakalenteri

LISÄHAKU 15.8. asti: Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

KOHDERYHMÄ
Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille, jalkaterapeuteille ja toimintaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:
* Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
* Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
* Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
* Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
* Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
* Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
* Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
* Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
* Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ
Moduuli 1:
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen


- Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 7 op
- Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi 7 op
- Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 6 op

Moduuli 2:
Näyttöön perustuva haavahoidon osaaminen


- Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 3 op
- Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä 7 op

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan usean eri ammattikorkeakoulun kesken.

Lähipäivät (klo 8.30-16.00):
2021: 15.-16.9. | 19.10. | 11.11. | 7.12.
2022: 27.1. | 1.3. | 29.3. | 26.-27.4. | 24.5.

HINTA
1500 e (alv 0%) Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.

HAKU
Ryhmää täydennetään kesän aikana. Lisähaku on auki 15.8.2021 saakka.
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11508/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET JA PISTEYTYS

Hakulomakkeessa kysytään seuraavat tiedot, joilla valinta tehdään:

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)
2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 3 p)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (max. 2 p)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

* Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p
* Yksi vuosi työkokemusta = 1p
* Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2p

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori
tiina.pennanen@samk.fi, p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
jonna.lehtinen@samk.fi, p. 044 710 3042

https://www.samk.fi/opiskelu/haavahoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus/AIKA 1.6.2021 0:00 - 15.8.2021 0:00
PAIKKA Pori
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 15.8.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI