Tapahtumakalenteri

HAKU 6.6.-31.10.2022: Johdon työnohjaajakoulutus 30 op

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, jotka haluavat täydentää opintojaan erikoistumalla johdon työnohjaajiksi.

AIKATAULU

Lähiopetuspäivät

kevätlukukaudella 2023:
16.-17.1.
13.-14.2.
13.-14.3.
17.-18.4.
22.5.

syyslukukaudella 2023:
11.-12.9.
9.-10.10.
13.11.
11.-12.12.

Kellonajat täsmentyvät myöhemmin.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä. Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, erilaisia oppimistehtäviä sekä johdon työnohjaajana toimimista osana koulutusta.

SISÄLTÖ
Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

Lähijaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden ja omien johdon työnohjausten reflektointia sekä harjoituksia. Lähijaksojen välillä tehdään yksilö- ja ryhmätehtäviä. Digitaalisena oppimisalustana käytetään Moodle-oppimisympäristöä

HAKEMINEN
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on 6.6.-31.10.2022.
Hakemusten pohjalta osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, jonka alustava ajankohta on 17.11.2022 klo 12.30-18.30. Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Johdon työnohjaajakoulutukseen hakeutuminen edellyttää:
• Aiemmin suoritettua Työnohjaajakoulutusta
• Korkeakoulututkintoa omalta alalta
• Vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta esihenkilötyöstä

Edellä mainitut kriteerit vastaavat johdon työnohjaajien yhdistyksen jäsenille asetettuja vaatimuksia.

HINTA
4 836 € (3 900 € + alv 24 %)

LISÄTIEDOT
Koulutukseen sisältöön liittyvät tiedot:
Mikko Nieminen, lehtori
044 710 3177 tai mikko.t.nieminen@samk.fi

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät seikat:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.),
p. 044-710 3236 tai tiina.pakkasela@samk.fi

AIKA 6.6.2022 8:00 - 31.10.2022 23:59
PAIKKA Pori
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 20
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat
Johdon työnohjaajat ry


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI