Tapahtumakalenteri

HAKU 11.1.-28.2.2023: Eläinfysioterapia 30 op

SISÄLTÖ
Eläinfysioterapia on eläinten liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämistä tai parantamista fysioterapian keinoin. Siinä yhdistyy fysioterapiatieteen, eläinlääketieteen, eläintieteiden sekä näyttöön perustuvan eläinfysioterapiatutkimuksen tuottama tieto. Eläimen kanssa työskennellessään fysioterapeutti tarvitsee ymmärrystä myös eläinten normaalista käyttäytymisestä ja kipukäyttäytymisestä sekä taitoa tulkita eläimen signaaleita.

TAVOITE
Opintojen osaamistavoitteina on, että fysioterapeutti:

- osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää ajantasaista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimia ammattiettietiikan mukaan
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
- tuntee fysioterapian toimintakentän eläinlääkintäsektorilla ja toimii itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
- viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin eläinlääkintäsektorille kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

TOTEUTUS
Opinnot kestävät syyskuulle 2024. Käytännön harjoittelua sisältävät lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Tämän lisäksi teorialuentoja toteutetaan opettajasta riippuen etäopetuksena arki-iltaisin 1-2 krt kuukaudessa. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista saatetaan toteuttaa pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden fysioterapeuttinen osaaminen. Tämä täydentyy opintojen aikana näyttöön perustuvalla eläinfysioterapiaosaamisella.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu AMK -tutkinnon (tai aiemman opistoasteen tutkinnon) suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa ja asiakaskuntansa laajentamisesta eläinten fysioterapiaan.

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Videoi tilanne, jossa tarkistat hevosen suun terveyden (toinen puoli suusta riittää). Videon kesto saa olla maks. 3 min. Nimeä video esim. EFT_ennakkotehtävä_Maija_Meikäläinen. Laita linkki hakulomakkeelle siihen varattuun kenttään.

HINTA
4650 € (veroton hinta 3750 €), laskutus kolmessa erässä

HAKEMINEN
Haku on avoinna 11.1.-28.2.2023.
Hakulomake: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13986/lomake.html

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Muutokset mahdollisia.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Hanna Tuominen, p. 044 710 3476

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi


AIKA 11.1.2023 8:00 - 28.2.2023 23:59
PAIKKA SAMK, Pori, Satakunnankatu 23
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 28.2.2023
TILAISUUDEN TYYPPI Haut/Hakuajat


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI