Tapahtumakalenteri

Lääkehoidon täydennyskoulutus sosiaalihuollon työntekijöille 3 op

KOHDERYHMÄ
Sosionomit, sosiaaliohjaajat ja lähihoitajat, jotka työskentelevät sosiaalihuollon yksikössä.

TAVOITTEET
Osallistuja
• syventää omaa lääkehoidon ja farmakologian osaamistaan
• tietää injektion annon teoreettiset perusteet ja osaa antaa ihonalaisen injektion
• osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti oman vastuualueensa mukaisesti

SISÄLTÖ
• Turvallisen lääkehoidon perusteet (lainsäädäntö, lääkehoitosuunnitelma, vastuut, aseptinen työskentely)
• Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja lääketietokannat
• Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
• Lääkkeenanto luonnollista reittiä
• Lääkkeen vaiheet ja vaikutus elimistössä
• Lääkkeenanto injektiona ihon alle (esim. insuliini)
• Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
• Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen (riskialttiit lääkkeet, PKV-lääkkeet, vaaratapahtumat, lääkehoidon turvallisuuden edistäminen)
• Lääkehoidon ohjaus ja seuranta

TOTEUTUS
Koulutus sisältää neljä (4) lähiopetuspäivää (yht. 18 t) ja se koostuu asiantuntijaluennoista, tehtävästä sekä simulaatio-opetuksesta.

Opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.

Lähipäivät:
1. to 21.4.2022 klo 9.00–12.15
2. to 28.4.2022 klo 9.00–12.15
3. to 5.5.2022 klo 9.00–12.15
4. to 12.5.2022 klo 9.00–13.45 (simulaatiopäivä)

Koronavirustilanteen niin edellyttäessä lähipäivät 1–3 voidaan toteuttaa myös verkossa. Simulaatiopäivä (päivä 4) toteutetaan vain lähiopetuksena.

Koulutuksesta saa todistuksen, kun on
– osallistunut opetukseen (yhteensä neljä lähipäivää)
– suorittanut koulutukseen sisältyvän tehtävän

HINTA
434 € (350 € + alv 24 %)

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän 3.4.2022 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen henkilön.

Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija (ma.) Tiina Pakkasela, p. 044 710 3236
Lehtori Kristiina Kurittu, p. 044 710 3419

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fiAIKA 21.4.2022 9:00 - 12.5.2022 13:45
PAIKKA SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 20
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 3.4.2022
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet
Vapaita paikkoja 20 kpl jäljellä.

Ilmoittautuminen
 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI