Tapahtumakalenteri

Eläinfysioterapia 30 op

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

TAVOITE
Eläinfysioterapian täydennyskoulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille fysioterapeuteille, joilla on vahva kokemus eläinten kanssa toimimisesta. Opintojen tavoitteena on yhdistää ja syventää aiemman koulutuksen sekä työ- ja eläinkokemuksen aikana hankittua osaamista laajemmaksi kokonaisuudeksi eläinten fysioterapian eri osa-alueille.

Opintojen tarkoituksena on kouluttaa eläinten kuntoutuksen kentälle työvoimaa, jonka toiminnan perustana on tieteellinen näyttö ja hyvät fysioterapeuttiset käytännöt. Tavoitteena on myös olla mukana edistämässä eläinten hyvinvoinnin ja kuntoutuksen kehittämistä sekä eri alojen välistä verkostoitumista erilaisissa työyhteisöissä ja -ympäristöissä. Täydennyskoulutus antaa fysioterapeuteille valmiudet toteuttaa hyviin käytänteisiin ja näyttöön perustuvaa eläinfysioterapiatoimintaa. Opinnot suorittaneista valmistuu eläinfysioterapian osaajia, jotka kykenevät itsenäiseen työskentelyyn, itsensä ja oman työnsä kehittämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Opintojen tavoitteena on, että fysioterapeutti:
- osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää ajantasaista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimii ammatillisen eettisyyden mukaan
- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
- toimii itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
- viestii asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin alaan kuuluville kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.


TOTEUTUS
Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Lähiopetusjaksot toteutetaan yleensä kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Opintojaksoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Alustavat lähipäivät (muutokset mahdollisia):
Vuosi 2020:
aloituspäivät 9/2020: 11.-12.9.
10/2020: 2.-3.10 ja 30.-31.10.
11/2020: 13.-14.11.
12/2020 11.-12.12.

Vuosi 2021:
1/2021: 8.-9.1.
2/2021: 5.-6.2.
3/2021: 5.-6.3. ja 26.-27.3.
4/2021: 23.-24.4.
5/2021: 21.-22.5.
6/2021: 11.-12.6.

9/2021: 10.-11.9.
10/2021: 8.-9.10.
11/2021: 26.-27.11.

SISÄLTÖ
Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden aikaisempi fysioterapeuttinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan fysioterapian tietojen ja taitojen soveltamista eläimiin, mitä tuetaan erilaisilla käytännön harjoitteilla.
Koulutus rakentuu kahdeksasta opintojaksosta, jotka ovat
1. Eläinten fysioterapian lähtökohdat 5 op
2. Eläinten anatomia 4 op
3. Eläinten liikkuminen 4 op
4. Eläimen oppiminen ja käyttäytyminen 1 op
5. Eläimen kipu ja kivunhoito 2 op
6. Pieneläimen fysioterapia 6 op
7. Hevosen fysioterapia 6 op
8. Eläinfysioterapian harjoittelu 2 op

HAKEMINEN
Hakuaika 2020-2021 koulutukseen on päättynyt, ja opiskelijat on valittu koulutukseen. Ryhmä on täynnä.

KOULUTTAJAT
Lehtori, THM Hanna Tuominen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy Anna Boström
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy, FT Heli Hyytiäinen

Lisäksi opinnoissa teorian ja käytännön opetus toteutetaan yhteistyössä eläinfysioterapeuttien, eläinlääkäreiden ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

VALINTA JA PERUUTUSEHDOT
Valinta tehdään tutkinnon/tutkintojen, työkokemuksen, suuntautumisen, motivaation ja ennakkotehtävän perusteella.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
lehtori Hanna Tuominen
p. 044 710 3476

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/elainfysioterapia/AIKA 11.9.2020 0:00 - 31.12.2021 0:00
PAIKKA SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 3.5.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI