Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

18.9.2020

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op


KOHDERYHMÄ
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on kohdennettu sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneiden lisäksi laajemmin sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon, mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opisto-asteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö,

A) joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
B) jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on OKM:n tukema hanke, jossa on mukana 21 ammattikorkeakoulua. Koulutus toteutetaan alueellisina kokonaisuuksina ja se on osallistujalle maksuton. Jokainen ammattikorkeakoulu tekee omat opiskelijavalinnat. SAMKiin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen valittavat opiskelijat tulevat lähipäiville SAMKin Porin kampukselle. Erikoistumiskoulutus toteutetaan sisällön osalta SAMKissa useamman ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Lähipäivät:
16.-17.1., 12-13.3., 7.-8.5., 3.-4.9., 15.10.-16.10., 26.11.2020
Etäohjauspäivät:
13.2., 16.4., 28.5., 20.8., 1.10. ja 5.11. klo 16.30–19

SISÄLTÖ
Koulutuksen laajuus on 30 op, joka koostuu seuraavista jaksoista:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 opintopistettä):
16–17.1.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 13.2.2020 klo 16.30–19.
16.1. on kaikkien eri puolilla Suomea toteutettavien asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksien yhteinen verkon kautta tapahtuva aloituskontakti noin klo 13-16.
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 opintopistettä): 12–13.3.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 16.4.2020 klo 16.30–19.
3. Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus (5 opintopistettä): 7–8.5.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 28.5.2020 klo 16.30–19.
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 opintopistettä): 3–4.9.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 1.10.2020 klo 16.30–19.
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 opintopistettä): 15–16.10.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 5.11.2020 klo 16.30–19.
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas-ja palveluohjaus (5 opintopistettä): 26.11.2020 klo 8.30–16.00 (mm. vertaispalaute kehittämistehtävistä).

HINTA
Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

HAKEMINEN
Koulutuksen hakuaika on päättynyt, eikä hakemuksia oteta enää vastaan. Tiedot seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

VALINTA
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.

LISÄTIEDOT
Minna Huhtala
Sosiaalialan lehtori, YTM
p. 044 710 3473

Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

https://www.samk.fi/opiskelu/asiakas-ja-palveluohjauksen-erikoistumiskoulutus/